Dostosowanie Systemu Zarządzania Środowiskiem do certyfikacji na nową normę ISO 14001:2015

Informujemy Państwa, że nasza firma dostosowała istniejący system zarządzania środowiskiem do certyfikacji na zgodność z nową normą PN-EN ISO 14001:2015.

W wyniku przeprowadzonego audytu niezależna jednostka ISOCERT potwierdziła prawidłowe wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem w naszej firmie, w zgodności z normą PN-EN ISO 14001:2015 .

 

Aktualny certyfikat dostępny jest w zakładce DO POBRANIA – CERTYFIKATY.