POLITYKA ŚRODOWISKA i BHP

Jako producent osłon termoizolacyjnych wielokrotnego (wieloletniego) użytku przeznaczonych do armatury przemysłowej, realizujemy politykę wyrażającą się w utrzymaniu opinii wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera, dostarczając naszym klientom usługi i wyroby o uzgodnionym: poziomie jakości, terminie realizacji i przy korzystnej cenie.

Przy ustalaniu poziomu jakości naszych produktów w trakcie działań związanych z ich realizacją, dążymy do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo pracowników, klientów, dostawców i społeczeństwa.

Cele polityki środowiska i BHP

 • Oferować i sprzedawać tylko te wyroby, które będą akceptowane przez klientów, spełniając ich potrzeby i oczekiwania z uwzględnieniem obowiązujących norm
  i przepisów dotyczących wyrobu, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
 • Umacniać i utrwalać konkurencyjną pozycję Spółki na rynku w zakresie realizacji wyrobów dla potrzeb wszystkich branż w której działa Organizacja.
 • Zapobiegać zanieczyszczeniom oraz zmniejszać niekorzystne ich oddziaływanie na środowisko.
 • Racjonalnie użytkować surowce, materiały, paliwa, energię i wodę.
 • Zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz doskonalić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja przyjętych celów następuje poprzez

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i innych.
 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem i BHP.
 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.
 • Racjonalizację organizacji i metod wytwarzania produktu w celu zwiększenia obiektywnych czynników zapewnienia jakości oraz poprawę warunków pracy
  i ochrony środowiska jako czynnika sprzyjającego tworzeniu klimatu dobrej jakości.
 • Analizowanie wymagań stron zainteresowanych oraz komunikowanie się z nimi.

Deklaruję zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania środowiskiem i BHP oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki.

Janusz Komorowski – Prezes Zarządu
1.07.2016

W dniu 14.04.2017 r. w przedsiębiorstwie SUM Poland zaktualizowano System Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015.