BRANŻE

Zdejmowalne pokrowce termoizolacyjne SUM Poland to unikalne rozwiązania produktowe, które są stosowane do izolowania m.in. armatury oraz elementów instalacji przemysłowych, ciągów technologicznych i urządzeń specjalistycznych w wielu branżach.

W ramach dotychczasowej współpracy z przemysłem SUM Poland wykonał pokrowce termoizolacyjne dla następujących aplikacji:

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

 • filtry siatkowe
 • głowica odwiertu
 • kopuły reaktorów chemicznych
 • nalewaki siarki
 • płynowskazy zbiorników
 • podgrzewacze aminy
 • podgrzewacze gazu
 • podgrzewacze glikolu
 • podgrzewacze wody
 • próbopobieraki
 • przerywacze płomienia
 • zawory bezpieczeństwa PSV
 • zawory i rurociągi
 • zespoły pomp wody złożoweJ
 • pompa parafiny TAPFLO
 • rurociągi
 • zawory upustowe
 • paletopojemnik (zbiornik) Mauser
 • głowica czujnika GPro 500 TDL
 • przetwornik przepływów
 • przepływomierz
 • natrysk
 • myjka
 • osłona nalewaka
 • ramię nalewcze płynnej siarki
 • kompleks olejowy
 • nalewak glikolu
 • urządzenia technologiczne
 • instalacja technologiczna
 • wymienniki E 140, E 170
 • linia tłoczna siarki
 • zbiorniki
 • zbiornik zrzutowy (knockout)

Przemysł energetyczny i ciepłowniczy

 • aparatura pomiarowa i sterująca
 • filtry
 • wymienniki ciepła
 • kompensatory
 • kołnierze do DN 1200
 • odmulacze
 • odwadniacze
 • pompy cyrkulacyjne
 • przepustnice od DN 80 do DN 900
 • turbiny i sprzęt prądotwórczy
 • zasobniki
 • zasuwy od DN 50 do DN 1200
 • zawory bezpieczeństwa
 • zawory od DN 15 do DN 300
 • układ wydechowy na jednostce kogeneracyjnej
 • zespół armatury zmieszania zimnego z zaworem DN 500
 • kołnierze
 • przetwornik przepływu Sharky FS typ 473
 • wentylatory WPPO-50, WPWS-56, WPWS-63
 • zawór zwrotny

Samochodowy

 • filtry
 • kolektory
 • silniki
 • wydechy
 • tłumiki
 • kompensator spalin
 • diverter
 • płyty grzejne na prasie RUTIL/REP

Przemysł spożywczy

 • termobrek
 • suszarka
 • zawory
 • wymienniki
 • filtry
 • kolektory
 • armatura parowa
 • bęben suszarni
 • węzeł parowy
 • wąż z masą lodową
 • urządzenia produkcyjne

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • głowica grzejna
 • kolektor

Przemysł papierniczy

 • filtry
 • rury – odcinki
 • zawory na instalacji oleju termalnego
 • kolektor parowy

Przemysł maszynowy

 • sprężarki