KORZYŚCI Z POKROWCÓW

Izolacje przemysłowe w postaci demontowalnych pokrowców termoizolacyjnych SUM Guard®  to przede wszystkim trwała inwestycja w:

– możliwość kontroli procesów technologicznych,

– sprawność obsługi izolowanych urządzeń,

– wydłużenie okresu eksploatacji izolowanych urządzeń,

– poprawę bezpieczeństwa pracy,

– energooszczędność,

– ochronę środowiska.

która w bardzo krótkim czasie (okres zwrotu – w zależności od parametrów izolowanego urządzenia wynosi 1-18 miesięcy) przynosi bezpośrednie i wymierne korzyści finansowe.