Specyfikacja Materiałowa Sum Poland Sp z o.o.

Materiał płaszcza wewnętrznego, zewnętrznego oraz grubość warstwy i rodzaj izolacji właściwej dobierane są indywidualnie do temperatury i warunków pracy urządzenia. Specyfikację materiałową dla danej aplikacji można otrzymać od pracowników SUM Poland.