POKROWCE IZOLACYJNE

Czym jest pokrowiec SUM POLAND?
 • Jest to elastyczna, wykonana z wysokiej jakości tkanin technicznych, łatwo zakładalna i zdejmowalna izolacja (tekstylna osłona) termiczna na armaturę.
 • Jest produkowany indywidualnie na wymiar urządzenia które izoluje.
 • Zastosowanie jest szerokie, szczególnie opłacalne na armaturze przemysłowej, gdzie stosowanie tradycyjnej izolacji jest uciążliwe bądź nieopłacalne ze względu na częsty demontaż izolacji.
 • Może być wielokrotnie montowany i demontowany bez uszkodzenia. Montaż może wykonywać w bardzo krótkim czasie jedna osoba bez wcześniejszego szkolenia i narzędzi.
Zastosowania

Demontowalne izolacje przemysłowe w postaci pokrowców termoizolacyjnych znajdują zastosowanie wszędzie tam:

1) gdzie wymagany jest okresowy demontaż izolacji w celu przeprowadzenia nagłych napraw lub zaplanowanych inspekcji, np.:

 • pomiar grubości ścian rurociągu,
 • sprawdzenie szczelności zaworów,
 • sprawdzenie stanu zaworów,
 • sprawdzenie powłok malarskich/ lakierniczych,
 • dostęp do wybranych elementów urządzenia,
 • dostęp do aparatury pomiarowej,
 • sprawdzenie korozji.

2) jako uzupełnienie izolacji stałej w miejscach o nieregularnych kształtach, trudno dostępnych dla tradycyjnej izolacji blaszanej.

Pokrowce można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

Oto przykładowe zastosowanie:

Korzyści

Polepszenie warunków BHP

 • Ochrona pracowników przed oparzeniem
 • Brak ostrych krawędzi
 • Osłona ostrych zakończeń blaszanej izolacji
 • Brak pyłu z demontowanej izolacji w trakcie remontu

Ochrona Środowiska

 • Brak izolacyjnego odpadu poremontowego
 • Wszystkie elementy nie stanowią zagrożenia
 • Ograniczenie rozprzestrzenienia pożaru
 • Obniżone zapotrzebowanie na dogrzewanie
 • Mniejsze zużycie paliw
 • Zmniejszone wydzielanie COx, SOx, NOx

Redukcja hałasu:

 • Redukcja hałasu nawet o 50dB
 • Dostosowanie warunków pracy do obowiązujących norm

Ograniczenie strat ciepła:

 • Współczynnik przenikalności ciepła λ=0,04W/mK
 • Konstrukcja dopasowana do urządzenia
 • Łatwy i szybki dostęp do zaizolowanej armatury

Ochrona armatury przemysłowej

 • Osłona zaworów, połączeń kołnierzowych i innych elementów przed wilgocią, czynnikami atmosferycznymi, korozją
 • Ochrona termiczna armatury sterującej w razie pożaru

Korzyści finansowe

 • Zwrot kosztów inwestycji w ciągu 9-18 miesięcy w zależności od warunków pracy
 • Wieloletni okres bezawaryjnej eksploatacji
 • Brak odpadów poremontowych
 • Zwiększenie wydajności, stabilności procesów produkcyjnych zakładu
 • Minimalizacja kosztów remontu i przeglądów urządzeń
 • Szybkość ponownego montażu pokrowców
 • Brak wymogu posiadania specjalnych kwalifikacji pracownika dokonującego montażu lub demontażu pokrowców