POLITYKA SUM Poland


Jako producent osłon termoizolacyjnych wielokrotnego (wieloletniego) użytku przeznaczonych do armatury przemysłowej, realizujemy politykę wyrażającą się w utrzymaniu opinii wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera, dostarczając naszym klientom usługi i wyroby o uzgodnionym poziomie jakości, terminie realizacji i przy korzystnej cenie. Przy ustalaniu poziomu jakości naszych produktów w trakcie działań związanych z ich realizacją, dążymy do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo pracowników, klientów, dostawców i społeczeństwa.Cele polityki zintegrowanego systemu zarządzania środowiska, BHP oraz Jakości

 • Oferować i sprzedawać tylko te wyroby, które będą akceptowane przez klientów, spełniając ich potrzeby i oczekiwania z uwzględnieniem obowiązujących norm
  i przepisów dotyczących jakości wyrobu, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
 • Umacniać i utrwalać konkurencyjną pozycję Spółki na rynku w zakresie realizacji wyrobów dla potrzeb wszystkich branż w której działa Organizacja.
 • Zapobiegać zanieczyszczeniom oraz zmniejszać niekorzystne ich oddziaływanie na środowisko.
 • Racjonalnie użytkować surowce, materiały, paliwa, energię i wodę.
 • Zapobiegać związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz doskonalić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ciągle doskonalić jakość wykonywanych produktów zgodnie z wymaganiami, oczekiwaniami klientów z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów ochrony środowiska oraz BHP.
 • Konsultacje i współudział pracowników.
 • Realizacja przyjętych celów następuje poprzez

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i innych.
 • Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.
 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.
 • Racjonalizację organizacji i metod wytwarzania produktu w celu zwiększenia obiektywnych czynników zapewnienia jakości oraz poprawę warunków pracy
  i ochrony środowiska jako czynnika sprzyjającego tworzeniu klimatu dobrej jakości.
 • Analizowanie wymagań stron zainteresowanych oraz komunikowanie się z nimi.
 • Deklaruję zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki.Janusz Komorowski – Prezes Zarządu
  21.02.2020

  W dniu 14.04.2017 r. w przedsiębiorstwie SUM Poland zaktualizowano System Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015.