Zapraszamy do składania ofert na następujące zapytania ofertowe:

Opracowanie i wdrozenie strategii CSR - SUM Poland Sp. z o.o.

W związku z ogłoszeniem konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości , SUM Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szaniawskiego 5a, 92-617 Łódź, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi związanej z opracowaniem i wprowadzeniem w przedsiębiorstwie strategii CSR.

SUM Poland Sp. z o.o. powstał w 2006r i zajmuje się produkcją demontowalnych izolacji przemysłowych w postaci pokrowców termoizolacyjnych, czyli osłon izolacyjnych wielokrotnego użytku do urządzeń technicznych pracujących przy wysokich i niskich temp. Pokrowce termoizolacyjne SUM z uwagi na szybki czas montażu i demontażu, z powodzeniem stosowane są na urządzeniach tj. zawory, zasuwy, połączenia kołnierzowe, pompy, turbiny oraz wszelkie urządzenia techniczne, które wymagają częstych kontroli lub konserwacji. Pokrowce SUM znajdują szerokie zastos. w dziedzinach przemysłu, m.in. energetycznym, ciepłowniczym, chemicznym, petrochemicznym, spożywczym, wydobywczym, zbrojeniowym, papierniczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych i in. Do produkcji pokrowców przedsiębiorstwo stosuje najwyższej jakości tkaniny techniczne oraz watę szklaną, której jest producentem.

Termin złożenia oferty cenowej odpowiadającej wymogom postawionym w zapytaniu cenowym upływa w dniu 1 lutego br.

Pobierz „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

1. Załącznik 1 – Oferta cenowa

2. Załącznik 2 – Szczegółowy zakres i warunki realizacji usługi

3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego

4. Załącznik 4 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań dla potrzeb realizacji usługi

Wdrożenie ISO 14001 oraz OHASS 18001 - SUM Poland Sp. z o.o.

W związku z ogłoszeniem konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, SUM Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szaniawskiego 5a, 92-617 Łódź, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001.

SUM Poland Sp. z o.o. powstał w 2006r i zajmuje się produkcją demontowalnych izolacji przemysłowych w postaci pokrowców termoizolacyjnych, czyli osłon izolacyjnych wielokrotnego użytku do urządzeń technicznych pracujących przy wysokich i niskich temperaturach. Pokrowce termoizolacyjne SUM z uwagi na szybki czas montażu i demontażu, z powodzeniem stosowane są na urządzeniach tj. zawory, zasuwy, połączenia kołnierzowe, pompy, turbiny oraz wszelkie urządzenia techniczne, które wymagają częstych kontroli lub konserwacji. Pokrowce SUM znajdują szerokie zastosowanie w dziedzinach przemysłu, m.in. energetycznym, ciepłowniczym, chemicznym, petrochemicznym, spożywczym, wydobywczym, zbrojeniowym, papierniczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych i in. Do produkcji pokrowców przedsiębiorstwo stosuje najwyższej jakości tkaniny techniczne oraz watę szklaną, której jest producentem.

Termin złożenia oferty cenowej odpowiadającej wymogom postawionym w zapytaniu cenowym upływa w dniu 2 lutego br.

Pobierz „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

1. Załącznik 1 – Oferta cenowa

2. Załącznik 2 – Szczegółowy zakres i warunki realizacji usługi

3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego

4. Załącznik 4 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań dla potrzeb realizacji usługi

Certyfikacja ISO 14001 oraz OHASS 18001 - SUM Poland Sp. z o.o.

W związku z ogłoszeniem konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, SUM Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szaniawskiego 5a, 92-617 Łódź, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001.

SUM Poland Sp. z o.o. powstał w 2006r i zajmuje się produkcją demontowalnych izolacji przemysłowych w postaci pokrowców termoizolacyjnych, czyli osłon izolacyjnych wielokrotnego użytku do urządzeń technicznych pracujących przy wysokich i niskich temperaturach. Pokrowce termoizolacyjne SUM z uwagi na szybki czas montażu i demontażu, z powodzeniem stosowane są na urządzeniach tj. zawory, zasuwy, połączenia kołnierzowe, pompy, turbiny oraz wszelkie urządzenia techniczne, które wymagają częstych kontroli lub konserwacji. Pokrowce SUM znajdują szerokie zastosowanie w dziedzinach przemysłu, m.in. energetycznym, ciepłowniczym, chemicznym, petrochemicznym, spożywczym, wydobywczym, zbrojeniowym, papierniczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych i in. Do produkcji pokrowców przedsiębiorstwo stosuje najwyższej jakości tkaniny techniczne oraz watę szklaną, której jest producentem.

Termin złożenia oferty cenowej odpowiadającej wymogom postawionym w zapytaniu cenowym upływa w dniu 2 lutego br.

Pobierz „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

1. Załącznik 1 – Oferta cenowa

2. Załącznik 2 – Szczegółowy zakres i warunki realizacji usługi

3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego

4. Załącznik 4 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań dla potrzeb realizacji usługi