REKRUTACJA

W związku ze zmianami przepisów o ochronie danych osobowych i rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Sum Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi (92-617) przy ul. Szaniawskiego 5a.
Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b Rozporządzenia dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji maksymalnie przez okres 2 lat. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

KROK I – ZŁOŻENIE APLIKACJI

Zanim prześlesz nam swoją aplikację, przeczytaj dokładnie opis zadań zamieszczony w ogłoszeniu i zwróć uwagę na wymagania, jakie stawiamy kandydatom i kandydatkom.

Jeśli nie spełniasz wszystkich, ale zależy Ci na danej pracy i jesteś przekonany, że się sprawdzisz, wyślij swoją aplikację i uargumentuj swój punkt widzenia.

Opisując dotychczasowe doświadczenie zawodowe, oprócz nazwy firmy, opisz także profil jej działalności i zakres swoich obowiązków. W liście motywacyjnym przedstaw konkretnie te zadania, które dotychczas do Ciebie należały i które jednocześnie są spójne z zadaniami przypisanymi do stanowiska, na które aplikujesz. W liście motywacyjnym można również wytłumaczyć wszelkie niejasności z CV, np. dlaczego szukasz pracy w lokalizacji oddalonej od miejsca zamieszkania.

Bardzo ważne jest zamieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z informacją zawartą w naszych ogłoszeniach. Nie wolno nam korzystać ze zgłoszeń nie zawierających takiej zgody.

Aplikacje prosimy przesyłać mailem na adres: rekrutacja@sumltd.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: SUM Poland Sp. z o.o., Al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź.

KROK II – SELEKCJA KANDYDATUR

Oferty pracy trafiają do osoby zajmującej się rekrutacją. Ponieważ dokładnie zapoznajemy się ze wszystkimi zgłoszeniami, proces selekcji może się wydłużyć, jeśli zgłoszeń jest bardzo dużo. Kandydatury w największym stopniu pasujące do określonego stanowiska i naszej firmy są wybierane do spotkań rekrutacyjnych.

KROK III – SPOTKANIA REKRUTACYJNE

1.Zazwyczaj prowadzimy dwa etapy spotkań rekrutacyjnych:Spotkanie z osobą zajmującą się HR – wstępne spotkanie rekrutacyjne. Zazwyczaj trwa ok. 1 godziny. Celem spotkania jest jak najpełniejsza dwukierunkowa wymiana informacji między kandydatem/ kandydatką i firmą – pytania dotyczą dotychczasowej drogi zawodowej, edukacji, zrealizowanych projektów itd. Zapytamy również, co wiesz na temat firmy SUM Poland. Zależy nam na jak najbardziej rzetelnym opisaniu na czym polegać będzie dana praca i jaką firmą jest SUM Poland, dlatego pytania ze strony kandydata/ kandydatki są mile widziane.

2.Spotkanie z osobą zajmującą się HR i bezpośrednim przełożonym dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja – druga rozmowa rekrutacyjna. Na to spotkanie najczęściej przygotowane są dla kandydata/ kandydatki zadania do wykonania – związane z treścią pracy przewidzianej do wykonania na danym stanowisku. W związku z czym spotkanie to może potrwać nawet do 2 godzin. Prosimy o przyniesienie na to spotkanie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy).

KROK IV – INFORMACJA ZWROTNA

Niezależnie od wyniku rozmowy rekrutacyjnej, przekazujemy kandydatom i kandydatkom informację zwrotną.