REJESTRACJA SPÓŁKI

SUM Poland Sp. z o.o.
NIP PL 728 263 31 09 REGON 100248234
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Numer : 0000263745
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Szaniawskiego 5a, 92-617 Łódź
Telefon: +48 42 648 86 34
E-Mail: produkcja@sumltd.pl

BIURO

Al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź
Telefon: +48 42 648 80 56, +48 42 630 70 16
E-Mail: info@sumltd.pl

Dział Techniczno-Handlowy
Telefon: +48 42 630 70 16 w.11
E-Mail: info@sumltd.pl

Dział Księgowości
Telefon: +48 42 630 70 16 w.28
E-Mail: ksiegowosc@sumltd.pl

Dział HR
Telefon: +48 42 630 70 16 w.12
E-Mail: hr@sumltd.pl

Dział Marketingu
Telefon: +48 42 630 70 16 w.24
E-Mail: marketing@sumltd.pl