Izolacja WIELOKROTNEGO użytku

Jeśli ktoś uważa, że nie da się czegoś zaizolować to my to zamieniamy na „da się”. Idealnie naszą prace obrazuje fragment cytatu z filmu pt. „Miś” Stanisława Barei: … My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie – mówimy – to jest nasze, przez nas wykonane, i to nie jest nasze ostatnie słowo!…    Tak też jest z pokrowcami SUM Gurad.

Jeśli nie można zastosować w danym miejscu izolacji stałej to doskonałym rozwiązaniem są dopasowane pokrowce termoizolacyjne WIELOKROTNEGO użytku.

Często spotykanym problem w wielu zakładach produkcyjnych jest brak izolacji na armaturze, urządzeniach i instalacjach technicznych. Dlaczego? Bo izolacja stała nie umożliwia dostępu do pokrytej nią elementu!!! Wielu szefów działów utrzymania ruchu decyduje się na pozostawienie nieizolowanych zaworów, zasuw, połączeń kołnierzowych, pomp, turbin, wymienników ciepła itp. aby mieć do nich stały dostęp. Ten brak ciągłości izolacji jest jednym z głównych źródeł strat energii na instalacjach przemysłowych.

W takim przypadku warto zastosować izolację przemysłową w postaci demontowalnych pokrowców termoizolacyjnych SUM Poland. Zapewniają one nie tylko korzyści finansowe dotyczące obniżenie kosztów zużycia energii, ale również:

  • możliwość kontroli procesów technologicznych,
  • sprawność obsługi izolowanej armatury przemysłowej,
  • wydłużenie okresu eksploatacji izolowanych urządzeń,
  • poprawę bezpieczeństwa pracy,
  • ochronę środowiska.