Jeszcze raz o Białych Certyfikatach

Koszty energii stanowiące istotną pozycję w budżecie firm produkcyjnych, mogą być kontrolowane i zmniejszane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Po ostatnich i planowanych podwyżkach cen mediów inwestycje w efektywność energetyczną wydaje się najlepszym sposobem na ograniczanie tych kosztów.  Jeżeli jeszcze można uzyskać dofinansowanie do planowanych działań oszczędzających energię, to nie ma co czekać ze złożeniem wniosku o wydanie Białych Certyfikatów. Im wyższa jest możliwa do uzyskania  średnioroczna oszczędność energii, tym większą dotację może uzyskać taka inwestycja.

Naszym Klientom oferujemy wsparcie w całym procesie pozyskiwania Białych Certyfikatów. Kooperujemy z firmami zajmującymi się audytami energetycznymi, mającymi ugruntowaną pozycje na rynku.  

Współpracując w 2021 roku tylko z jedną firmą świadczącej usługi audytorskie nasi Klienci złożyli wnioski dla inwestycji związanych z izolacją, które zapewniła oszczędność energii finalnej na poziomie 830 toe!!!!

Średnia ważona wolumenem cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach roku ubiegłego 2 375,08 zł/toe – o 550,28 zł/toe więcej, niż w roku 2020. https://www.tge.pl/aktualnosci-dane-statystyczne-czytaj?cmn_id=91348&title=Podsumowanie+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+TGE+w+2021+roku

https://www.tge.pl/

830 toe x 2 375,08 zł = 1 971 316,40 zł

Prawie 2 mln zł!!!! Tyle uzyskali nasi klienci po decyzji URE o przyznaniu świadectw efektywności energetycznych.