Nowa norma PN-B-20106: 2020-12

Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – metody określania pola powierzchni izolacji cieplnej

Praca z termoizolacją przemysłową nierozerwalnie związana jest z szacowaniem powierzchni armatury, orurowania, zbiorników i innych urządzeń. To od niej zależna jest materiałochłonność, a zatem i koszty wykonania izolacji.

Ile jest firm izolerskich na rynku tyle sposobów wyznaczania powierzchni. Zależne jest to od metodyki pomiarów, stopnia uproszczenia, wygody i wielu innych czynników. Problem powstaje jednak u klienta, gdy spływają do niego oferty. Aby je porównać, musi te wszystkie metody zweryfikować i sprowadzić do „jednego mianownika”. Jeśli tego nie zrobi to czasem wybiera ofertę tylko na pozór najkorzystniejszą.

Mając świadomość tych niedoskonałości Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych (którego Sum Poland Sp. z o.o. jest członkiem) podjęło próbę opracowania jednolitych zasad obmiaru instalacji przemysłowych.

✅ Zajęło to parę lat wytężonej pracy, tworzenia rysunków, tabel i weryfikacji metod. W efekcie pod koniec 2020 roku została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny nowa norma PN-B-20106: 2020-12 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Metody określania pola powierzchni izolacji cieplnej.

W niniejszej normie podano metody określania pola powierzchni izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Podano ogólnie przyjęte rozwiązania prac izolacyjnych. Normę można stosować przy projektowaniu, wykonywaniu, remoncie i modernizacji izolacji wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych zarówno ciepłochronnej, jak i zimnochronnej oraz przy jej odbiorze po zakończeniu robót.

Teraz klienci mogą powoływać się na jej zapisy podczas tworzenia zapytań i ogłaszania przetargów. Norma ta powinna ułatwić prowadzenie dialogów technicznych oraz rozliczanie inwestycji.

Czas pokaże, czy zostanie pozytywnie przyjęta przez branżę i rynek.