Pokrowiec termoizolacyjny na paletopojemniki

Prezentujemy nasz kolejny produkt – pokrowiec termoizolacyjny SUM IBC Guard.

Istnieje całkiem spora gama procesów produkcyjnych, w których wykorzystywane są surowce płynne przechowywane lub transportowane w pojemnikach IBC. Znaczna część tych surowców musi być utrzymywana w odpowiedniej temperaturze, aby ich parametry fizyko-chemiczne były właściwe z punktu widzenia procesów technologicznych. Niektóre substancje po prostu krzepną w zbyt niskich temperaturach co uniemożliwia ich wydobycie z pojemnika, inne osiągają właściwą dla przepompowywania gęstość/lepkość tylko wąskim zakresie temperaturowym, a jeszcze inne wymagają konkretnej temperatury, aby osiągnąć pożądane właściwości procesowe.

Pokrowce termoizolacyjne na pojemniki IBC pełnią dwie funkcje: 

1 Tworzą barierę termoizolacyjną, która bardzo skutecznie ogranicza straty energii cieplnej do otoczenia i pozwalają na drastyczne wydłużenie czasu stygnięcia zawartości pojemnika.
2 Wyposażone w system okablowania grzewczego z termostatem są zdolne ogrzać zawartość do ściśle określonej temperatury i utrzymać ją w tym stanie przez dowolnie długi okres niezależnie od warunków otoczenia.

Zastosowanie pokrowców grzewczych znacząco więc ułatwia i upraszcza logistykę produkcyjno-magazynową. Substancje mogą być ogrzewane do odpowiedniej temperatury w dowolnym miejscu, choćby na zewnątrz lub po prostu w miejscu magazynowania, a później przewiezione na produkcję i zużyte bez obawy o zbyt szybkie wystudzenie. Nie ma potrzeby organizowania specjalnie ogrzewanych pomieszczeń pośrednich, które są kosztowne i wymagają wielokrotnie większych nakładów energetycznych oraz odpowiedniej infrastruktury technicznej do uzyskania tego samego efektu. 

Budowa pokrowca termicznego SUM IBC Guard

Pokrowiec termiczny SUM IBC Guard składa się z dopasowanego wymiarowo pokrowca termoizolacyjnego wyposażonego w system szybkich zapięć klamrowych lub rzepowych. Pokrowiec może być wykonany z różnego rodzaju tkanin technicznych odpowiednich dla konkretnych warunków eksploatacyjnych – wodoodporne, chemoodporne, ogniotrwałe, antystatyczne itp.

Pokrowiec z systemem grzewczym

Drugim elementem składowym jest niezależna instalacja grzewcza oparta o przemysłowe samoregulujące przewody grzewcze zamocowane w specjalnym systemie szlufek. Za sterowanie odpowiedzialny jest cyfrowy termostat w obudowie IP66 przymocowany do płaszcza pokrowca, który oprócz standardowych i podstawowych funkcji oferuje również możliwość zintegrowania z lokalnymi systemami monitorującymi, posiada funkcje alarmu, blokady nastaw chronionej hasłem i wiele innych. Moc grzewcza pokrowca standardowo wynosi 1500W lecz dzięki modułowym rozwiązaniom istnieje możliwość wykonania systemu o innej, zgodnej z oczekiwaniami Klienta. Co więcej, modułowy koncept konstrukcyjny pozwala na bardzo łatwy, bezinwazyjny i niezależny serwis systemu grzewczego i pokrowca nawet z całkowitą wymianą elementów grzewczych czy zmianą ich mocy.

Pokrowiec bez instalacji grzewczej

Popularnością cieszą się również wersje bez systemu grzewczego. Taki pasywny płaszcz izolacyjny bardzo istotnie upośledza proces wymiany ciepła między zawartością pojemnika, a otoczeniem. Pozwala to na kilku-kilkunasto krotne wydłużenie czasu np. stygnięcia surowca w porównaniu ze zbiornikiem nieosłoniętym.

Niewątpliwie opisany wyżej pokrowiec termiczny SUM IBC Guard jest wygodnym i prostym w obsłudze rozwiązaniem bardzo powszechnego, choć niespecjalnie wyróżnianego dotychczas problemu.