Pozyskaj Białe Certyfikaty z SUM Poland

Jeśli macie Państwo w planach inwestycję przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej w swoim zakładzie to możecie ubiegać się o Świadectwa Efektywności Energetycznej (Białe Certyfikatyhttps://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn

Za co można otrzymać Białe Certyfikaty w 2022 roku?

Przykładowe inwestycje, których przeprowadzenie pozwala pozyskać Świadectwo Efektywności Energetycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej do rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii należą m.in.:

  1. modernizacja i automatyzacja procesów zarówno technologicznych, jak i produkcyjnych (np. wymiana maszyn i urządzeń przemysłowych lub przebudowa linii produkcyjnych),
  2. termomodernizacja (czyli ocieplenie budynku, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji),
  3. modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów, pieców i ciągów technologicznych,
  4. modernizacja węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych,
  5. wymiana lub modernizacja oświetlenia,
  6. instalacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
  7. technologia odzysku energii (ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem i dostarczaniem energii),
  8. wdrożenie systemów zarządzania energią w celu ograniczenia strat.

Izolacja termiczna w postaci pokrowców SUM Guard to bardzo efektywny sposób na ograniczenie strat energii.
Dzięki Białym Certyfikatom inwestycja w termoizolacyjne pokrowce zwraca się w 95% !!!!

SUM Poland oferuje Państwu kompleksową obsługę inwestycji: od doradztwa technicznego, przez przeprowadzenie ewentualnych procedur związanych z pozyskaniem Białych Certyfikatów, po pomiary, produkcję i montaż izolacji.