Termoizolacja przeciwogniowa – pasywne rozwiązanie przeciwpożarowe

Pokrowce SUM Fire Guard mają za zadanie ochronić i znacząco wydłużyć czas bezawaryjnej pracy istotnych elementów infrastruktury w przypadku wystąpienia pożaru. Skład materiałowy oraz specyficzna, poddana testom konstrukcja jest całkowicie niepalna i utrzymuje spójność nawet po długotrwałym wystawieniu na bezpośrednie działanie płomieni o temperaturze 1093°C

W takich warunkach wzrost temperatury o 100°C wewnątrz pokrowca SUM Fire Guard następuje dopiero po 100 minutach!

Ochrona istotnych elementów infrastruktury w przypadku wystąpienia pożaru takich jak pompy, sprężarki, zbiorniki oraz inna armatura krytyczna dla danego procesu. Mogą to być również wysokokosztowe elementy składowane na magazynach np. formy wtryskowe lub matryce do obróbki plastycznej.

Wykorzystanie pokrowców termoizolacyjnych, jako osłon ochronnych w roli pasywnej ochrony przeciwpożarowej jest coraz bardziej popularne dzięki najważniejszym cechom użytkowym:

  • łatwy i szybki montaż możliwy dzięki idealnemu dopasowaniu do izolowanego urządzenia czy elementu instalacji oraz odpowiedniemu systemowi zapięć
  • w przeciwieństwie do innych rozwiązań, daje możliwość wielokrotnego błyskawicznego demontażu izolacji dla potrzeb inspekcyjnych czy serwisowych bez obawy o degradację czy pogorszenie swoich właściwości izolacyjnych i późniejszej skuteczności
  • można je w sposób właściwy zaprojektować i zamontować nie tylko na nowobudowanych instalacjach, ale również na już istniejących elementach i zespołach bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w ich normalną pracę

Łatwość i wszechstronność aplikacji SUM Fire Guard w połączeniu z bardzo wysoką skutecznością ochronną daje nowe możliwości projektantom oraz osobom odpowiedzialnym za tematykę ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) w zakładach przemysłowych. Pokrowce z rodziny SUM Fire Guard są obecnie najszybszym na rynku i przy tym całkowicie bezinwazyjnym rozwiązaniem będącym w stanie drastycznie podnieść odporność ogniową newralgicznych elementów infrastruktury.

System SUM Fire Guard został opracowany we współpracy z naszym holenderskim partnerem przy wykorzystaniu między innymi innowacyjnej tkaniny Supersafe z powleczeniem na bazie silikonów, która w kontakcie z ogniem ulega ekspansji (spulchnieniu) i po częściowym zwęgleniu tworzy bardzo skuteczną barierę dla ognia. Unikalne połączenie tej tkaniny ze specjalnymi wypełnieniami umożliwiło uzyskanie tak wysokiego poziomu ochrony przeciwpożarowej.