Zakres temperatur: od -40°C do +1200°C

Do jakiego zakresu temperatur można stosować pokrowce termoizolacyjne SUM Guard? SUM Poland oferuje pokrowce w szerokim zakresie temperatur: od -40°C do +1200°C.

Pokrowiec termoizolacyjne SUM Guard jest to elastyczna, zdejmowana izolacja termiczna wykonana z tkanin technicznych i maty izolacyjnej.  Głównym jej zadaniem, tak jak każdej izolacji jest ograniczenie utraty ciepła przez urządzenie, jak i zabezpieczenie przed zbytnim nagrzewaniem się lub ochładzaniem medium (żywica, para, olej, itp.).

Pokrowce można stosować na zewnątrz, gdzie są narażone na wiele czynników atmosferycznych w tym na niską temperaturę. Tutaj zastosowanie mają między innymi pokrowce z instalacją grzewczą SUM Heating Guard – z systemem aktywnej ochrony przed krystalizacją oraz zamarzaniem

Armatura nalewaka

Pokrowce  z serii SUM Anti-freeze Guard zostały zaprojektowane pod szczególne wymagania instalacji zimna technologicznego takich jak układ amoniaku, glikolu czy wody lodowej. 

Pompa amoniaku

Wysoką odporność temperaturową pokrowców SUM Exhaust Guard w zakresie 450°C – 1000°C uzyskujemy dzięki zastosowaniu szerokiej gamy wzmocnionych tkanin szklanych typu G2, TG, HT, silikatowych oraz ceramicznych.

Zespół turbiny

Pokrowce SUM Fire Guard mają za zadanie ochronić i znacząco wydłużyć czas bezawaryjnej pracy istotnych elementów infrastruktury w przypadku wystąpienia pożaru. Skład materiałowy oraz specyficzna, poddana testom konstrukcja jest całkowicie niepalna i utrzymuje spójność nawet po długotrwałym wystawieniu na bezpośrednie działanie płomieni o temperaturze 1093°C

Sum Fire Guard