Jakie informacje są nam potrzebne do przygotowania wstępnej oferty?

Jakie pytania możemy zadać klientowi, który kontaktuje się z nami w sprawie przygotowania wstępnej wyceny? Zazwyczaj zainteresowane osoby mają przygotowaną listę armatury, czy urządzeń z nazwami, które chciałyby zaizolować. Aby oferta była dobre przygotowana potrzebujemy jeszcze kilka informacji:

  • Średnica
  • Długość
  • Temperatura pracy

Dodatkowe pytanie mogą dotyczyć już specyficznych warunków pracy np.:

  • Czy urządzenie znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem?
  • Czy instalacja umiejscowiona jest w sąsiedztwie produkowanych wyrobów w reżimie higienicznym?
  • Czy Klientowi zależy na redukcji hałasu emitowanego przez daną maszynę?
  • Czy pokrowce powinny być wyposażone w system grzewczy, aby utrzymywać stałą temperaturę medium w izolowanym urządzeniu.

Po takim „wywiadzie”, w zależności od warunków występujących w danym zakładzie, dobierana jest odpowiednia grubość izolacji i rodzaju tkanin.

Jeżeli klient jest zainteresowany realizacją zamówienia, to oczywiście weryfikujemy podane informacje podczas pomiarów w zakładzie.