Norma niemiecka VDI 4610

Klasy efektywności energetycznej wg. niemieckiej normy VDI 4610

Biorąc pod uwagę obserwowany obecnie wzrost cen energii i paliw zachęcamy Was do zwrócenia uwagi na efektywność energetyczną Waszych przedsiębiorstw.
➡️Wśród najskuteczniejszych działań mających na celu jej poprawę należy wymienić ograniczanie strat ciepła instalacji przemysłowych i energetycznych. W tym kontekście instalację pokrowców termoizolacyjnych należy traktować jako inwestycję, która w relatywnie krótkim czasie przyniesie wymierne korzyści, także te finansowe. Nie ma jednego sprawdzonego nadrzędnego sposobu oceny efektywności energetycznej.

W ciekawy i kompleksowy sposób podeszli do tego Niemcy. Ocenę dowolnej instalacji przemysłowej przeprowadza się przy wykorzystaniu normy VDI 4610, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
◼️grubość izolacji,
◼️jakość wykonania układu termoizolacyjnego,
◼️sposób eliminowania mostków cieplnych.
Norma niemiecka VDI 4610 rozróżnia 7 klas efektywności energetycznej-od A do G.
A oznacza, że wszystkie elementy zostały odpowiednio zaizolowane, a G wskazuje na brak izolacji lub niewystarczające zaizolowanie elementów.
A jest klasą najwyższą, towarzyszą jej najniższe starty ciepła, nazywana jest także „zieloną klasą”.