Technologia SUM Guard cz. 6

SUM Fire Guard

Pokrowce termoizolacyjne to technologia niezwykle wszechstronna. Właściwy dobór materiałów składowych w połączeniu z odpowiednią wiedzą i badaniami, pozwala stworzyć wyrafinowane konstrukcje do bardziej wyspecjalizowanych zadań. Jednym z takich wariantów dostępnych w ofercie SUM Poland jest pokrowiec z serii Fire Guard

Kiedy mówimy o systemach ochrony przeciwpożarowej, większość osób niezwiązanych zawodowo z tematem myśli o układach alarmowych lub gaśniczych mających na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i zduszenie pożaru. Tymczasem, aby te systemy mogły zadziałać ich elementy również muszą być chronione przed destrukcyjnym działaniem żywiołu. Czujniki, elektronika sterująca, trasy kablowe, orurowanie przeciwpożarowe, zawory automatyczne itd. to elementy kluczowe dla poprawnego działania układów aktywnej ochrony przeciwpożarowej i jednocześnie w znacznej części nieodporne na działanie skrajnie wysokich temperatur. Ich zabezpieczenie i tym samym umożliwienie zadziałania i likwidacji pożaru to jeden z kluczowych problemów budowy takich systemów.

SUM Fire Guard – pasywna ochrona przeciwpożarowa

SUM Fire Guard to pokrowce pełniące rolę pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Ich specjalna, wielowarstwowa konstrukcja sprawia, iż zaizolowane nimi newralgiczne elementy infrastruktury mogą bez przeszkód działać nawet kiedy znajdą się one w samym centrum pożaru wystawione na działanie temperatur często przekraczających 1000oC. SUM Poland opracował ten system we współpracy ze swoim holenderskim partnerem wykorzystując między innymi innowacyjną tkaninę Supersafe z powleczeniem na bazie silikonów, które w kontakcie z ogniem ulega ekspansji (spulchnieniu) i po częściowym zwęgleniu tworzy bardzo skuteczną barierę dla ognia. Powłoka ta wraz ze zbrojeniem wewnętrznym wplecionym w wątek i osnowę rdzenia tkaninowego pozwala na utrzymanie szczelności poszycia nawet po wystawieniu na bezpośrednie działanie płomieni o temperaturze 1000oC. Wewnętrzna, wielowarstwowa struktura izolacyjna złożona między innymi z wypełnień ceramicznych tworzy barierę termoizolacyjną drastycznie spowalniając proces nagrzewania się wnętrza pokrowca.

Norma ISO 22899-1:2007

Pokrowce SUM Fire Guard zostały poddane testom zgodnie z normą ISO 22899-1:2007, która opisuje właściwe metody określania odporności elementów tzw. biernej ochrony przeciwpożarowej na działanie ognia („jet fire”). Badania i testy zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium LGAI Technological Center S.A. w Barcelonie i potwierdziły bardzo wysoką skuteczność SUM Fire Guard.

Podczas testu uzbrojona w liczne czujniki temperatury próbka wystawiana jest na bezpośrednie działania płomienia. Podczas trwającego 120 minut badania monitorowany jest wzrost temperatury w poszczególnych sekcjach wewnątrz pokrowca i w ten sposób wyznaczana klasyfikacja skuteczności. Oceniany jest również stan izolacji i jej integralność po zakończeniu testu.

Dzięki wspomnianym wcześniej rozwiązaniom materiałowym i konstrukcyjnym pokrowce SUM Fire Guard pozostają spójne, poszycie jest szczelne mimo zwęglenia i całość spełnia prawidłowo swoją funkcję ochronną.

Analiza

Analizie poddawane są wyniki pomiarów temperatury z 20 czujników. W trakcie dwugodzinnej ekspozycji systemu Fire Guard na oddziaływanie temperatury 1000oC zarejestrowano wzrost temperatury wewnątrz pokrowców na poziomie 250oC, przy czym wyznaczony zgodnie z normą  poziom krytyczny 190oC zostaje osiągnięty po upływie aż 100 minut. Taką też klasyfikację otrzymuje nasz produkt: JF / tubular section / 190oC / 100 min.

Wykorzystanie pokrowców termoizolacyjnych, jako osłon ochronnych w roli pasywnej ochrony przeciwpożarowej jest coraz bardziej popularne dzięki najważniejszym cechom użytkowym:

  • łatwy i szybki montaż możliwy dzięki idealnemu dopasowaniu do izolowanego urządzenia czy elementu instalacji oraz odpowiedniemu systemowi zapięć
  • w przeciwieństwie do innych rozwiązań, daje możliwość wielokrotnego błyskawicznego demontażu izolacji dla potrzeb inspekcyjnych czy serwisowych bez obawy o degradację czy pogorszenie swoich właściwości izolacyjnych i późniejszej skuteczności
  • można je w sposób właściwy zaprojektować i zamontować nie tylko na nowobudowanych instalacjach, ale również na już istniejących elementach i zespołach bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w ich normalną pracę

Łatwość i wszechstronność aplikacji SUM Fire Guard w połączeniu z bardzo wysoką skutecznością ochronną daje nowe możliwości projektantom oraz osobom odpowiedzialnym za tematykę PPOŻ w zakładach przemysłowych. Pokrowce z rodziny Fire Guard są obecnie najszybszym na rynku i przy tym całkowicie bezinwazyjnym rozwiązaniem będącym w stanie drastycznie podnieść odporność ogniową newralgicznych elementów infrastruktury.