Technologia SUM Guard cz. 7

SUM Antistatic Guard 

Antystatyczny pokrowiec SUM Poland (EX) dzięki odpowiednio dobranym materiałom może być stosowany na instalacjach, armaturze i urządzeniach pracujących w strefach zagrożenia wybuchem, w temperaturach od -40oC do + 315oC.

Pokrowce SUM Antistatic Guard wykonywane są na bazie tkaniny szklanej powlekanej PTFE o powierzchniowej oporności 3*105 Ω. Zastosowanie szwów z nici metalicznych z rdzeniem ze stali nierdzewnej oraz gwoździ ustalających ze stali nierdzewnej łączących obie (zewnętrzną i wewnętrzną) warstwy tkaniny, zapewniają zachowanie pełnej ciągłości przewodzenia ładunków.

Uziemieniem pokrowca, czyli drogą odprowadzania ładunków elektrostatycznych z jego powierzchni, może być urządzenie, na którym zamontowane zostaną pokrowce.

Spełnione muszą być wówczas następujące warunki:

  • urządzenie wykonane jest z materiałów przewodzących,
  • urządzenie wyposażone jest we własną instalację uziemiającą
  • dostępne są miejsca kontaktu urządzenia z pokrowcami, w których powierzchnia urządzenia nie jest pokryta zabezpieczeniami lub zanieczyszczeniami uniemożliwiającymi swobodny przepływ ładunków

Instalacje i urządzenia w przemyśle chemicznym oraz petrochemicznym

Pokrowce SUM Antistatic Guard doskonale sprawdzają się na instalacjach i urządzeniach w przemyśle chemicznym oraz petrochemicznym, gdzie używa się ich między innymi do izolacji:
✔ armatury i urządzeń rurociągowych,
✔ głowic odwiertów w kopalniach ropy i gazu,
✔ nalewaków obrotowych,
✔ głowic wymienników, eżektorów itp.


Dowiedz się więcej: