Zobacz jak dużo możesz zaoszczędzić z pokrowcami SUM GUARD

Wysokie hurtowe ceny energii oraz koszty zakupu praw do emisji CO2 są głównymi przyczynami wzrostu rachunków w 2022 roku (Źródło URE – https://www.ure.gov.pl/pl), a tym samym kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wielu przedsiębiorstw.  Firmy podejmują więc szereg czynności zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w celu redukcji kosztów produkcji.

Jednym ze sposobów pozwalających na skuteczną walkę z wysokimi kosztami energii jest właściwa izolacja wszelkich punktów, gdzie jest ona niepotrzebnie oddawana do otoczenia. Izolacja w technologii SUM Guard ograniczy straty energii aż o 90% !!! Jak to jest możliwe? Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zaprezentowanym przykładami możliwych oszczędności na standardowych zaworach odcinających, które w wielu zakładach ze względu na potrzebę częstego ich używania pozostają niezaizolowane.                   

Straty energii są ściśle powiązane z powierzchnią armatury. Ciepło emituje wszystko – korpus, głowica, przeciwkołnierze, a nawet śruby i nakrętki. Sumarycznie otrzymujemy bardzo duże powierzchnie.

Przykład – Zawór odcinający DN 50 i DN 200

Drugim ważnym czynnikiem jest temperatura pracy. Powiązanie tych dwóch parametrów (powierzchnia armatury i temperatury pracy) pokazuje jak bardzo brak izolacji szkodzi procesom.

Niezaizolowany zawór DN50  o temperaturze 150°C to strata 21 GJ (5838 kWh) energii w ciągu roku  (8000 h pracy). Jest to wystarczająca ilość energii, aby zaspokoić całosezonowe potrzeby grzewcze przeciętnego nowego domu  o powierzchni 70 m2. Izolacja w technologii SUM Guard ograniczy straty o 90% i przyniesie oszczędności na poziomie 0.45 TOE*.

Niezaizolowany zawór DN200  o temperaturze 150°C to strata 82 GJ (22796 kWh) energii w ciągu roku (8000 h pracy). Jest to wystarczająca ilość energii, aby zaspokoić całosezonowe potrzeby grzewcze przeciętnego nowego domu  o powierzchni 280 m2. Izolacja w technologii SUM Guard ograniczy straty o 90% i przyniesie oszczędności na poziomie 1.75 TOE*.

*) 1 TOE = 1 Świadectwo Efektywności Energetycznej  (tzw. Biały Certyfikat).

Obecnie izolacja armatury i urządzeń technicznych jest najszybciej zwracającą się  i najprostszą inwestycją, jaką można przeprowadzić w celu redukcji kosztów produkcji.