Największa średnica zaizolowanego rurociągu

Instalacje wodne i parowe sieci cieplnych często są wielkich gabarytów. Jaka była największa średnica rurociągów zaizolowanych pokrowcami termoizolacyjnymi SUM Maintenance Guard? DN rurociągów w komorze ciepłowniczej dochodziło do 1 200 mm!!!!!

Jak to jest możliwe, że mimo tak dużej średnicy nasze miękkie osłony utrzymują się na armaturze?

Pokrowiec jest samonośną konstrukcją – nie wymaga instalacji żadnych ożebrowań, wsporników lub innych elementów pomocniczych.

Osłona przede wszystkim musi mieć nadany wstępnie kształt izolowanej armatury. W przypadku rurociągu pokrowiec termoizolacyjny powinien mieć formę elastycznego walca, gdzie obwód wewnętrznego płaszcza tkaninowego jest odpowiednio mniejszy od obwodu płaszcza zewnętrznego. Pozwala to na łatwy montaż i niejako samoczynne dopasowanie się pokrowca do instalacji.